כיצד לסווג נתונים


जवाब 1:

על ידי שימוש בנוסחאות המוחלות על תאים (תיבה לכל פיסת נתונים), עמודות, שורות או אזורים נבחרים. לא משנה מה הניתוח הרצוי בצורות של פונקציות שונות, נכנס לשדה הנוסחה. לפרטים נוספים אני מציע סרטון, שיעור או ספר.

קל יחסית ללמוד אקסל וגליונות אלקטרוניים כאלה משתמשים בהרחבה בכל הזירות. לפני אקסל היה לוטוס 123. זה לא חדש.